Category Archives: interview

IEA’s Opening to Rising Powers Promises Huge Benefits

WPRThe IEA recently announced that it would start talks with some emerging powers (notably China, India, Russia, Brazil, South Africa, Mexico and Indonesia) with an eye to form an “association.” In a brief interview with World Politics Review, I comment on the motivations and effects of this new move, as well as the potential barriers to a deal. The full text of the interview is available here.

Amerika niet langer afhankelijk van olie uit het Midden Oosten?

netanyahuobamaVolgt u het bezoek van Barack Obama aan Israël een beetje? Hij wil vooral ‘luisteren’, en niet zozeer actief nieuwe oplossingen zoeken in de vredesonderhandelingen in het gebied.

Zou dat een teken zijn dat de VS een andere buitenlands beleid gaat voeren, cfr de ‘Roosevelt Corollary‘?

De Italiaanse krant La Stampa schrijft dat Amerika tegenwoordig welhaast zonder  olie uit de Golf kan, dankzij de schaliegasontginningen in Canada, de olie uit Texas en Noord-Dakota, en de Keystone Pipeline.

Obama zou daarom de eerste president zijn sinds Franklin D. Roosevelt die het zich kan permitteren om ten aanzien van het Midden Oosten geen actieve interveniërende politiek te voerenn, maar op de achtergrond te blijven, alsdus La Stampa.

Zou het?

Beluister het interview hier.

Over methaanijs

methaanijs

Japan heeft zelf geen fossiele energiebronnen, en kernenergie ligt daar sinds een jaar of twee nogal moeilijk. Maar het land is een grootverbruiker van energie en dus naarstig op zoek naar alternatieven voor de dure olie-import.

En kijk, vorige week zijn Japanse wetenschappers er voor het eerst in geslaagd om methaangas  uit ijskristallen onder de oceaanbodem te winnen.

Als de proefnemingen verder goed verlopen zou de commerciële winning van methaanijs aka methaanhydraat over een jaar of drie een aanvang kunnen nemen. Hopen ze in Japan.

De Japanse methaanijsvoorraad in de Nankai Trog (50 km van de kust) zou groot genoeg zijn om het land voor 10 jaar van gas te voorzien.

Maar wereldwijd zouden de sedimentaire bestanden aan methaanhydraat twee tot tien maal zoveel methaan bevatten als alle bekende aardgasreserves.

Methaanhydraatwinning: revolutie in de mondiale energievoorziening of doos van Pandora?

Beluister het interview hier.

Worden economische sancties tegen Iran nageleefd?

De EU-lidstaten hebben vandaag nieuwe sancties aangekondigd ivm het omstreden nucleair programma van Iran. Europa wil onder meer de Iraanse financiële sector  afsluiten en de import van aardgas verbieden.

We hebben al vaker vragen gesteld bij economische sancties. Over wie er getroffen wordt bijvoorbeeld, of over de effectiviteit van dergelijke maatregelen.

Vandaag luidt de vraag: Worden die sancties een beetje nageleefd? Wie kijkt daar op toe?

Beluister het interview op Radio 1 hier.

Trio vol energie

Willen we stilvallen, in duisternis gehuld? Mekaar uitmoorden om ‘zwart goud’? Met ‘geopoliticoloog’ Thijs Van de Graaf (UGent) en jurist en woordvoerder van de consumentenlobby, Ivo Mechels (Test-Aankoop). Helaas (?) zegt de thermodynamica dat energie niet uit het niets kan worden gecreëerd. We moeten dus energie steken in het opwekken van energie en, als we de mensheid niet willen decimeren, de energie-distributie duurzaam en billijk maken. Helaas, betoogt Thijs Van de Graaf in zijn recent doctoraat, is het niet zo geregeld: botsende belangen, gefragmenteerde beslissingscentra, nauwelijks politieke greep. Als vertegenwoordiger van het kind van de rekening, de consument, u en ik dus, nodigde Werner Trio enabler Ivo Michels uit. Woordvoerder van Test-Aankoop, en auteur van “100 procent voor de consument” (Borgerhoff & Lamberigts).

Herbeluister het interview hier.

Hoe worden de prijzen aan de pomp bepaald?

Luisteraar Wilfried wil weten hoe de prijzen aan de pomp bepaald worden. Thijs Van de Graaf van de Universiteit Gent reageert.

Luisteraar Wilfried heeft op de radio en tv gehoord dat de forse prijsstijgingen aan de pomp deels verklaard worden door de hoge wisselkoers van de USDollar tegenover de Euro.

Hij wil graag weten wat er nog zoal aan de hand is. Hoe worden de prijzen aan de pomp écht bepaald?

Luister hier naar het interview.

Protest tegen methaangaswinning in Limburg

“Nederland is gewoon België zonder gas” hebben we een criticus van het Poldermodel ooit horen beweren. Dat kan veranderen, want volgens onderzoek zit er zeven miljard kubieke meter methaangas in de oude Limburgse steenkoollagen. Genoeg om 175.000 gezinnen twintig jaar van gas te voorzien.

De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) heeft voor de ontginning van dat gas vorig jaar een akkoord gesloten met de Australische groep Dart Energy. Als de proefboringen succesvol zijn, zal er vanaf 2015 begonnen worden met grootschalige exploitatie.

Uit protest tegen die plannen hebben zes milieu-activisten zich vanochtend vastgeketend aan de poorten van LRM.

Volgens de actievoerders is de ontginning van methaangas zeer milieubelastend en gevaarlijk. Er zou ook geen of onvoldoende overleg met de bevolking geweest zijn.

“Het verbranden van gas is een manier om energie op te wekken met fossiele brandstoffen, en dat moeten we absoluut vermijden”, zegt de woordvoerder van de activisten.

Hebben ze gelijk? En wordt methaangas in een andere context niet gewoon ‘biogas‘ genoemd?

Benzineprijzen halen recordhoogte


Benzine slaat morgen nog maar eens op, met meer dan twee cent. Super 95 komt dan op maximaal 1.808 euro. Dat is een nieuw record. De officiële reden voor de prijsstijging is dat olie duurder is geworden op de internationale markten. Maar dat kan niet de enige reden zijn. Want olie is vandaag tien procent goedkoper, dan bij het vorige record, van begin april. Bekijk de reportage hier.

Toch diepzeeboringen aan de Noordpool?

Het ziet ernaar uit dat de Brits-Nederlandse oliegigant Shell in juli dan toch met diepzeeboringen kan beginnen in de Beaufortzee voor de kust van Alaska. Na zeven jaar geduw en getrek en een lobbycampagne die een slordige 4 miljard dollar heeft gekost.

De vergunningen waren al een tijd in orde,  maar een coalitie van inheemse bewoners en milieuorganisaties had Shell voor de rechter gedaagd. Uit vrees voor een ‘Deepwater Horizon: The Sequel’. Het heeft niet mogen baten.

De NY Times heeft het over ‘a moment of major promise and considerable danger‘. Luister hier naar het interview.

(Het plaatje is van Kipper Williams van The Guardian)