Protest tegen methaangaswinning in Limburg

“Nederland is gewoon BelgiĆ« zonder gas” hebben we een criticus van het Poldermodel ooit horen beweren. Dat kan veranderen, want volgens onderzoek zit er zeven miljard kubieke meter methaangas in de oude Limburgse steenkoollagen. Genoeg om 175.000 gezinnen twintig jaar van gas te voorzien.

De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) heeft voor de ontginning van dat gas vorig jaar een akkoord gesloten met de Australische groep Dart Energy. Als de proefboringen succesvol zijn, zal er vanaf 2015 begonnen worden met grootschalige exploitatie.

Uit protest tegen die plannen hebben zes milieu-activisten zich vanochtend vastgeketend aan de poorten van LRM.

Volgens de actievoerders is de ontginning van methaangas zeer milieubelastend en gevaarlijk. Er zou ook geen of onvoldoende overleg met de bevolking geweest zijn.

“Het verbranden van gas is een manier om energie op te wekken met fossiele brandstoffen, en dat moeten we absoluut vermijden”, zegt de woordvoerder van de activisten.

Hebben ze gelijk? En wordt methaangas in een andere context niet gewoon ‘biogas‘ genoemd?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *